На регистрираният домейн – сайта се отваря, но нито една или няколко от поръчаните функции работят?

constructionИзобразяването на модела на сайта ви не означава, че сайта работи реално. Наша практика е в момента в който имаме някаква готовност със самия модел, той да бъде активиран на съответния домейн, придружен с текст “Сайта е в процес на разработка!”. Функциите, за които сте платили ще се активират след като целият сайт е функционално готов. До тогава е възможно да се появяват на различни места пояснителни текстове, описващи всяко едно от полетата/зоните на сайта.

Print Friendly, PDF & Email