Какво е Web Page?

cmsWeb page е документ съдържащ програмен код и съдържание за разглеждане през уеб браузер. Най-често е написан чрез HTML. Един уеб сайт се състои от една или повече уеб страници.

Print Friendly, PDF & Email