За триста по три, по-малко време и пари

Проект „За триста по три, по-малко време и пари” е нова  Е-услуга в селата Чернолик, Златоклас и Поройно в община Дулово“, насочена към собствениците на земеделска земя.

www.profi2003.info

Print Friendly, PDF & Email